Disclaimer

Disclaimer

Ondanks dat BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet, en/of actueel is. Verzeker uzelf van de juistheid hiervan door een schriftelijke bevestiging te vragen.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. BoekMar Administratieve dienstverlening B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoekMar Administratieve dienstverlening B.V.

Op de koffie bij BoekMar in Bodegraven

Ons team

Elke klant krijgt bij ons persoonlijke aandacht. We streven ernaar om u één vaste contactpersoon te bieden. Dat levert een optimaal resultaat én een prettige samenwerking op.

Kennismaken

Wilt u meer weten? Onder het genot van een kopje koffie (of thee) maken wij graag kennis met u. Bel direct  0172 – 65 14 44  of vul het contactformulier in.

Maak nu een afspraak

Zelf aan de slag!

Online administratie
Online aangifte

Laatste Nieuws