Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V., gevestigd aan Julianastraat 30, 2411 CV Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boekmar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de opdrachten (schriftelijk of mondeling) die u aan ons hebt verstrekt.
 • Contact met u te kunnen opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar voor zakelijke klanten en 5 jaar voor overige klanten. Na afloop van deze bewaartermijn worden de gegevens op professionele wijze vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boekmar.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en onze website op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt te kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

Boekhorst en Van der Marel Administraties B.V. (Handelsnaam: BoekMar Administratieve Dienstverlening)
Julianastraat 30, 2411 CV Bodegraven
0172-651444 | info@boekmar.nl

Op de koffie bij BoekMar in Bodegraven

Welkom

Voor zowel klanten als medewerkers voelt het kantoor als een echte thuisbasis. De deur staat letterlijk altijd open en iedereen wordt van harte welkom geheten..

Kennismaken

Wilt u meer weten? Onder het genot van een kopje koffie (of thee) maken wij graag kennis met u. Bel direct  0172 – 65 14 44  of vul het contactformulier in.

Laatste Nieuws